Sempozyum Konu Başlıkları

Planlama, Kentleşme ve İnşaat

 • Planlama ve Kentleşme Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
 • Planlamada Yasal Yönetsel Sistem ve Etkileri
 • Erdemli Planlama-Kentleşme Politikaları ve Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm

 • Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Kurumlar
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Uygulamaları
 • Projelerin Sosyal Çevre Üzerine Etkileri
 • Yasal Süreçler ve Etkileri

Ulaşım

 • Erdemli Ulaşım Planlaması
 • Ulaşım Sistemleri
 • Erdemli Ulaşım Projeleri
 • Lojistik Merkezler
 • Liman
 • Havaalanı

Altyapı

 • Altyapı Uygulamaları ve Yatırımlar
 • Su (İçme suyu, atıksu, yağmur suyu)
 • Kanalizasyon
 • Doğalgaz
 • İnternet
 • Erdemli Jeolojisi ve İmar Planına ait Çalışmalar

Afetler ve Risk Yönetimi

 • Deprem
 • Sel ve Su Baskınları
 • Yangın

Turizm

 • Erdemli ve Turizm
 • Yayla Turizmi
 • Spor Turizmi
Çevre
 • İçme Suyu Kirliliği
 • Atıksuların Arıtımı ve Tasarımı
 • Deniz Kirliliği
 • Hava Kirliliği
 • Atık Yönetimi
 • Elektromanyetik Kirlilik
 • Gürültü Kirliliği
 • Görüntü Kirliliği
 • Çevre Politikaları
 • Balık Çiftlikleri
 • Toprak Kirliliği

Sanayi ve Enerji

 • Sanayi ve Sanayi Bölgeleri
 • Enerji Politikaları ve Uygulamaları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Etkileri
 • Nükleer Santral ve Etkileri
 • Termik Santraller ve Etkileri
 • Doğalgaz ve Etkileri
 • Su Kaynaklarının Yönetimi (Barajlar)
 • Telekomünikasyon

Tarihi ve Kültürel Çevre

 • Sit Alanları ve Uygulamaları
 • Erdemli Tarihi ve Geleceği

Konutlar

 • Konut Politikaları
 • Toplu Konut ve Yeni Yerleşim Alanları
 • Erdemli Mevcut Konut Durumu
 • Kentsel Donatı Alanları

Ekonomi

 • Sigorta
 • Finans

Kültür ve Sosyal Yaşam

 • Kültürel Yapı
 • Kültür ve Değişim
 • Kültür ve Göç

Tarım

 • Erdemli’nin Tarım Politikaları
 • Tarımsal Destekler
 • İyi Tarım Uygulamaları
 • Organik Tarım
 • Hayvancılık
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Kırsal Kalkınma
 • Seralar ve Mevcut Durumu
 • Tarım İlaçlarının Ürün ve Çevreye Olan Etkileri

Doğal Varlıklar

 • Su Havzaları
 • Göksu Deltası ve Sulak Alanlar
 • Ormanlık Alanlar
 • Yeraltı Kaynakları (Madenler)
 • Biyoçeşitlilik

Sağlık ve Çevre

 • Sağlık Politikaları
 • Halk Sağlığı ve Korunmasına Yönelik Alınan Önlemler
 • Yasal Mevzuat

Eğitim

 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Sistemleri
 • Erdemli ve Üniversite

Gıda

 • Gıda Güvenliği Politikaları
 • GDO’lu Ürünler

Spor

 • Yerel Yönetimler ve Spor
 • Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 • Rekreasyon

Dil ve Edebiyat

Kent ve Toplum

 • Sosyoekonomik Durum
 • İşsizlik
 • Nüfus ve Göç
 • Erdemli ve Kadın
 • Kent ve Endüstrileşme