Genel Bilgiler

Sempozyumda sunumlar bildirinin gönderildiği dilde (Türkçe veya İngilizce) sunulucaktır. Sunulan bildirilerin özetleri E-bildiri kitabı olarak, tam metin hazırlanan çalışmalar ise dergiler başlığı altında bulunan çeşitli indekslerde taranan dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.
Sempozyumda sunulmayan ve tam metni gönderilmeyen bildiriler özet bildiri kitapçığından çıkarılacaktır.

Sempozyum Tarihi ve Yeri

19 – 21 Nisan 2018 Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi MERSİN

Sempozyum Dili

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sempozyum Kayıt

Kayıt masası 19 Nisan 2018 tarihinden saat 08:00’den itibaren sempozyum boyunca açık olacaktır.

Davet Yazısı-İzinler

Toplantı katılımı için talep edilmesi halinde kurumlara verilmek üzere Sempozyum Sekretaryası tarafından “Sempozyum Davet Yazısı” gönderilebilir. Bu yazılar yalnızca katılımcıların kurumlarından izin alabilmeleri amacıyla kullanılabilir.

Sunu Teslim /Kontrol Odası

İlk gün sunumları, sunumdan 1 gün önce mail olarak erdemlisemp@mersin.edu.tr , myakar@mersin.edu.tr ve harslan@mersin.edu.tr adreslerine iletmeniz gerekmektedir.

Poster Bildiriler

Sempozyum bilimsel kurulu tarafından kabul edilen poster bildiriler için sempozyum merkezinde özel bir alan ayrılacaktır. Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasında posterlerini asmaları gerekmektedir. Sahipleri tarafından toplanmayan posterler için sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kabul edilip asılmayan posterler sempozyum düzenleme kurulu tarafından tespit edilip, ilgililer hakkında gerekli bildirimler yapılacaktır.

Sözlü Bildiriler

Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek sınırlı sayıda bildiri, sempozyum merkezinde tespit edilecek bir salonda tartışmaya açılacaktır. Seçilen bildirilere ilişkin takvim final programda ilan edilecektir.

Katılım Sertifikası

Katılım belgeleri sunumdan hemen sonra oturum başkanı tarafından verilecektir.

Konaklama

– Katılımcıların önceden bildirmesi ile konaklama Erdemli Belediyesi tarafından organize edilecektir.